A világ várja Geréb Ágnes kiszabadulását. 

Ismertetné röviden az éppen folyó bírósági ügyek hátterét? Mi történik most a magyarországi szülészeti politikában?

Öt ügyben folyik az eljárás jelenleg. Az els?ben kuruzslás a vád. A szülész-n?gyógyász szakorvosi munkámtól már korábban – szintén igazságtalanul – eltiltottak. Amikor letartóztattak, a Születésházban házkutatást tartottak és mindent elvittek, amit láttak, többek között egy dossziét, amiben 200 születéstörténet volt. Az abban lév? szülések kapcsán kétszázszoros kuruzslásért vádolnak, mert eltiltás alatt szülést kísértem. A kétszáz n? aláírásával igazolta, hogy a kuruzslás vádja semmiképpen nem áll, mert ?k tisztában voltak azzal, hogy bábaként, nem pedig szülész-n?gyógyász szakorvosként vagyok jelen a szülésüknél, és soha nem kértem érte pénzt

200 parents provide signed statements refuting one of the charges brought against dr. Ágnes Geréb in the new trial she is facing today. The Justice for Ágnes Geréb Movement believes the start of this new trial is another example of double standards being applied against midwives by comparison with doctors when evaluating birth actions in adverse birth incidents.

Különböző nemzetközi nőjogi és emberi jogi szervezetek álláspontja szerint aggasztó és a  nemzetközi viszonylatban egyedülálló, hogy Magyarországon továbbra is büntetőeljárás keretei között vizsgálják ki az intézeten kívüli szülés eseteit. Az igazságügyi miniszterhez címzett levelet dr. Geréb Ágnes ellen 2012. december 6-án kezdődő bírósági eljárás kapcsán fogalmazták meg.

200 szül? nyilatkozattal cáfolta azt az egyik vádat, amely kapcsán dr. Geréb Ágnesnek ismételten büntet?bíróság el?tt kell állnia. Az IGÁM álláspontja szerint a mai napon kezd?d? bírósági tárgyalás egy újabb példája annak, hogy létezik kett?s mérce a szülészorvosok és a bábák által kísért szülések megítélése során.

Három szülési esemény kapcsán indult újabb büntet?eljárás dr. Geréb Ágnessel szemben. Mindezen túl az ügyészség Geréb Ágnest kuruzslás b?ncselekmény elkövetésével is vádolja, miszerint az otthonszülés során – olykor ellenszolgáltatás fejében - szülész-n?gyógyász kompetenciába tartozó tevékenységet végzett, holott attól el volt tiltva.  A kuruzslás vádját 200 édesanya nyilatkozata cáfolja.

A mai napon Geréb Ágnes – többek között az alábbi nyilatkozatot tette a bíróság el?tt:

Orvos vagyok, bába és pszichológus. Az otthonszülések kísérése során független bábaként, kizárólag olyan feladatokat láttam el, amelyek szülészn?i kompetenciába tartoznak. A problémamentes várandósság, valamint a természetes szülés kísérését az Európai Unió tagállamaiban dolgozó szülészn?k 1980 óta végezhetik önállóan. Az eljárás során szeretném bebizonyítani, hogy nem követtem el b?ncselekményt azáltal, hogy intézeten kívüli szüléseket kísértem, valamint azt, hogy az adott helyzetben t?lem elvárhatóan, azaz a szülészn?i kompetenciának megfelel?en cselekedtem.

Papp Gábor ügyvéd ismételten hangsúlyozta:

A vádiratban szerepl? ügyek egyike sem b?ncselekmény. A védelem bízik abban, hogy az új eljárást a bíróság a korábbi ügyekt?l függetlenül kezeli majd.

Az Igazságot Geréb Ágnes számára Mozgalom (IGÁM) aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon - a nemzetközi viszonylatban egyedülálló módon -  továbbra is büntet?eljárás keretén belül vizsgálják ki az intézeten kívüli szüléshez kapcsolódó eseteket. A bábákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés akkor ér véget, ha a bábaszakma teljes önállóságot kap, és büntet?eljárás helyett egy független felel?sségi rendszeren belül kerül sor az ügyek kivizsgálása.

 

Információ: Szabó Ágnes 06 70 367 8116

2012. december 6.

Dr. Laszlo Abraham, expert in the field of malpractice in obstetrics and in general medical practice, was interviewed here not long ago. After his lines appeared in the blog, the idea of interviewing Agnes Gereb, the emblematic figure of home births in Hungary, was a just request since sadly her name is also linked to malpractice in obstetrics. Agi never gives interviews. But for the blog 'Bezzeganya' (’uppity-mother’) she decided to make an exception, and she now shares with us her opinion on home birthing, malpractice and the double standards surrounding the profession.

The blog published an interview about medical malpractice a short time ago. In connection to this topic, the question of double standards has come up. In relation to the tragic events in your practice I would like to ask your opinion about double standards, i.e. injuries and deaths in hospitals vs injuries and deaths at home births. Would you tell our readers when and why you were made responsible?

It appears that the punishments I have been given have become increasingly severe. First, it was around 1978 that I was forbidden for half a year to attend to births at the hospital which I worked for due to the fact that I allowed husbands to be present at their baby's birth. In this case neither the sin nor the punishment was tragic.

International women’s and human rights organisations call on the Hungarian Minister for Justice Dr. Tibor Navracsics to urgently review the case of dr. Ágnes Geréb and to closely monitor the trial commencing December 6th to assure she will receive a fair trial.

The international organisations involved are:

Frontline Defenders, Dublin, Ireland
Center for Women’s Global Leadership, New Jersey, USA
INFORM Human Rights, Colombo, Sri Lanka
MADRE Women’s Human Rights, New York, USA
Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, San Francisco, USA
Women’s Global Network for Reproductive Rights, Manila, Philippines

In their letter the signatory organisations express their concern that dr. Geréb will face the same discriminatory court procedures as experienced previously, and believe that unless the factors they cite are addressed she will not be able to receive a fair trial.

Dear Minister of Public Administration and Justice Dr. Tibor Navracsics,

 

We, the international women and human rights signatory organisations below are writing to you regarding our esteemed colleague, dr. Ágnes Geréb, who is due to face further criminal charges in a Hungarian court on December 6th. We are greatly concerned that dr. Geréb will face the same discriminatory circumstances as experienced at her previous trial and which we believe will prevent her receiving a fair trial.

We are concerned that no midwives will be registered on the court expert list and cannot therefore be called as expert witnesses; that the court will only use experts who are maternity hospital doctors with no direct experience of home birth; that international home birth experts may be disallowed from providing expert opinion before the court; that hospital based experts will continue to be allowed to claim that home birth is dangerous; that where hospital doctors opinions are sought they should have the necessary obstetrics qualifications; that the court will refer only to hospital protocols in evaluating dr. Geréb’s birth actions when in fact home birth protocols should have pre-eminence in these cases.